Ile można dostać odszkodowania za wypadek komunikacyjny od sprawcy wypadku drogowego?

ile można dostać odszkodowania za wypadek samochodowy komunikacyjny jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego

Niemal każdy poszkodowany w wypadku, kiedy dojdzie już do siebie, a emocje opadną, zaczyna zadawać to samo pytanie. Ile odszkodowania za wypadek samochodowy można uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy? Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Jest to bowiem kwestia zależna od wielu zmiennych. W tym artykule przytoczymy najważniejsze informacje dotyczące możliwości roszczeń o zadośćuczynienie. Zapraszamy do lektury. 

Sytuacja prawna

Warto wiedzieć, że można wysnuwać żądania dotyczące zarówno powstałych szkód materialnych (zniszczenie mienia), tzw. krzywd, czyli np. uszczerbku na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i strat wynikających np. z niezdolności do dalszego wykonywania zawodu (np. kiedy doszło do urazu palców, a jest się skrzypkiem lub gitarzystą lub utraty wzroku). Przesłanek do uzyskania wypłaty z polisy sprawcy zdarzenia jest dużo więcej. Nie sposób wszystkich tu przytoczyć.

Odszkodowanie jest formą kompensacji za poniesione straty, a nie wynagrodzeniem. Zgodnie z tym założeniem kwota wypłaty nie powinna przekraczać rzeczywistej wartości zniszczonych dóbr. W przypadku szkód materialnych sprawa wydaje się zatem jasna. Zupełnie inaczej jest przy krzywdach. Jak wycenić traumę, depresję czy nabyty niedowład ręki lub nogi? Oczywiście obliczenia takie opierają się głównie na lekarskich orzeczeniach dotyczących tzw. procentowego uszczerbku fizycznego czy psychicznego, ale te zawsze będą kwestią sporną. Dlatego to, ile można dostać odszkodowania za wypadek komunikacyjny, nie jest oczywiste.

Ile można dostać odszkodowania za wypadek samochodowy?

Jeżeli pokrycie szkód następuje z OC sprawcy, ubezpieczyciel odpowiada za straty materialne do 1 miliona euro natomiast szkody na osobie do 5 milionów euro. Nie oznacza to jednak, że wystarczy wskazać taką kwotę jako żądaną sumę rekompensaty, by otrzymać tak wysoki przelew. Nie działa to w ten sposób. Jest to górna granica, do jakiej może zostać zobligowany ubezpieczyciel. Nie można dostać więcej, niż wyniosła realna szkoda, a ta zawsze jest bardzo szczegółowo liczona. Co się na nią składa? Są to takie aspekty jak:

  • koszty naprawy uszkodzonego pojazdu;
  • wartość wszystkich całkowicie zniszczonych przedmiotów, które znajdowały się w kabinie;
  • rekompensata spadku wartości na rynku wtórnym auta biorącego udział w wypadku;
  • wyrównanie braku możliwości zarobkowania, jeśli samochód był wcześniej wykorzystywany do pracy;
  • wydatki związane z dojazdami do szpitala, na rehabilitacje itp.;
  • należności za opiekę medyczną,koszty leczenia,uszczerbek na zdrowiu , zadośćuczynienie,

Oczywiście, żeby te czynniki mogły być uwzględnione przy obliczaniu odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, należy udowodnić, że rzeczywiście zaistniały i przyczyniły się do strat finansowych. Dla przykładu trzeba przedstawić paragony a najlepiej faktury za przejazdy taksówkami, zakup leków czy korzystanie z rehabilitacji lub prywatnych wizyt lekarskich itp. 

Jak już wspomnieliśmy, inaczej jest w przypadku uszczerbku na zdrowiu. Zawsze będzie to po części zależało od interpretacji lekarza. Szacuje on, jak poważna krzywda zaistniała, czy pacjent będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania, czy też nie, jeśli tak, to po jakim czasie itp. Ubezpieczyciel z OC odpowiada maksymalnie do kwoty 5 milionów euro. 

Jak uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku drogowego?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób starać się o uzyskanie zadośćuczynienia od sprawcy. Niektórzy nie wiedząc, jak przebiega procedura, rezygnują z wysnucia żądania w obawie przed utarczkami z winnym wypadku. Tymczasem strona poszkodowana nie powinna mieć nawet kontaktu z drugim kierowcą. Roszczenie należy kierować bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma on wykupioną polisę. 

Musisz tego dokonać w ciągu trzech,dziesięciu lub dwudziestu lat przy szkodoach na osobie od stwierdzenia szkody czy krzywdy. Pamiętaj, że czas liczy się albo od momentu w którym dowiedziałeś się o szkodzie w zdarzeniu drogowym albo od daty wypadku czy kolizji.Może być tak, że po badaniach w szpitalu zostałeś zwolniony do domu, a lekarz nie stwierdził poważnych obrażeń. Nie znaczy to jednak, że do nich nie doszło. Objawy doznanego uszczerbku mogą pojawić się np. dopiero dwa czy nawet sześć lat po kolizji. Jeśli specjalista orzeknie, że są one następstwem dawnego wypadku, to okres trzech lat, jakie przysługują Ci na złożenie żądania o odszkodowanie, rozpoczyna się właśnie od uzyskania tej decyzji medycznej pod warunkiem że wcześniej zgłosiłeś szkodę . Przedawnienie możliwości zdiagnozowania krzywdy podlegającej pod rekompensatę następuje dziesięć lub dwadzieścia lat po zdarzeniu. Aby sie tego dowiedzieć udaj się do specjalistów.

Podsumowanie

Na pytanie o to, ile można dostać odszkodowania za wypadek samochodowy, nie da się podać konkretnej kwoty jako jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od wartości zaistniałej szkody, czyli zniszczeń materialnych lub intensywności krzywdy rozumianej jako uszczerbek na zdrowiu. Szczególne trudności w naliczeniu sumy pojawiają się w tym drugim przypadku. Proces opiera się wtedy o ludzką interpretację, dobrze przeprowadzone postępowanie dowodowe I argumenty prawne . Dla ubezpieczycieli jest to furtka, którą stosują do zaniżania progu wypłaty.

Warto pamiętać, że przysługuje Ci możliwość odwołania się od decyzji w ciągu trzech lat od zdarzenia. Jeżeli nie przyniesie to satysfakcjonującego Cię rozwiązania – pozostaje droga sądowa. Dlatego nie warto samemu występować do ubezpieczyciela dla którego zwykły Kowalski to ktoś kogo traktują z góry, warto od razu zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika aby walka była jak równy z równym, oni mają swoich prawników I Ty ich potrzebujesz, bo inaczej nie potraktują Cię poważnie wypłacając kwotę na otarcie łez.

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Odszkodowanie w przypadku braku…

Jeśli mamy sprawcę zdarzenia oczywiste jest kto odpowiada za wyrządzoną szkodę, jednak często zdarzają się przypadki gdzie powodując wypadek kierowca oddala się z miejsca zdarzenia. Prowadzone przez policję czy prokuraturę…
Czytaj więcej

Wypadek przy pracy –…

Zdarzenie, któremu ulega pracownik, będąc na terenie zakładu pracy należy uznać za wypadek w pracy. Podobnie ustosunkował się Sąd Najwyższy w wyroku z 20.11.2014 r.,I UK 120/14, mówiący, że droga…
Czytaj więcej

Jak uzyskać odszkodowanie po…

Wielu poszkodowanych w wypadku nie wie, jak zawnioskować o rekompensatę. Proces ubiegania się o nią nie jest łatwy. Towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, by nie wypłacić należności lub, żeby zaniżyć należną kwotę. Na rynku…
Czytaj więcej