Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe – Sosnowiec

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego, przy pracy czy rolniczego mogą starać się o uzyskanie z tego tytułu odszkodowania. Działający w Sosnowcu nasi specjaliści odszkodowawczy oferuje ofiarom zdarzeń drogowych i ich rodzinom kompleksową pomoc prawną. Towarzyszymy klientom w ich walce o otrzymanie świadczenia powypadkowego w adekwatnej do poniesionej szkody wysokości. Opracowujemy dla naszych klientów treści wniosków i pism procesowych, czuwamy też nad tym, aby zostały one złożone w sądzie z zachowaniem wszystkich obowiązujących terminów.

Zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne i doznane urazy powypadkowe odbijające się na zdrowiu fizycznym i psychicznym pokrzywdzonych. W tych okolicznościach roszczenia poszkodowanych zostają zaspokojone z ubezpieczenia OC sprawcy. Podejmujemy się również prowadzenia spraw związanych z wypadkami przy pracy oraz w rolnictwie.

Odszkodowania komunikacyjne Sosnowiec

Nasi specjaliści działajaccy w Sosnowcu dokonują bezpłatnej wyceny należnego zadośćuczynienia powypadkowego. W tym zakresie współpracujemy z najwyższej klasy lekarzami i rehabilitantami, zdolnymi do obiektywnej oceny następstw wypadku. Pomagamy poszkodowanym w zebraniu niezbędnego materiału dowodowego, dzięki któremu wygranie sprawy o odszkodowanie komunikacyjne w odpowiedniej wysokości stanie się bardzo prawdopodobne. Zwracającym się do nas z prośbą o wsparcie osobom uświadamiamy, że warto walczyć o swoje prawa nawet wówczas, gdy do wypadku doszło kilka lub kilkanaście lat temu, a jego sprawcy nie ustalono lub też nie dysponował on w tym czasie ważnym ubezpieczeniem OC.

Sosnowiec – odszkodowania powypadkowe

Jako profesjonalna kancelaria prawnicza zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych adwokatów specjalizujących się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy interesy klientów w toczących się postępowaniach sądowych. Na ich zlecenie podejmujemy się negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi sprawców. Dokładamy wszelkich starań, aby wypłacone odszkodowanie powypadkowe faktycznie zaspokajało roszczenia finansowe poszkodowanych, pokrywając koszty ich leczenia i rehabilitacji.