Odszkodowania Jaworzno

Poszkodowanym w wyniku błędów lekarskich, zdarzeń drogowych, a także wypadków przy pracy i w rolnictwie przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Niestety, firmy ubezpieczeniowe nie zawsze są skłonne do wypłacenia pokrzywdzonym świadczenia w adekwatnej do stopnia poniesionego urazu fizycznego lub psychicznego kwocie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem okazuje się być profesjonalna pomoc prawna świadczona przez adwokatów oraz doradców odszkodowawczych działających m.in. na terenie Jaworzna.

Zatrudniamy doświadczonych prawników, którzy podejmują się prowadzenia spraw o odszkodowanie powypadkowe, wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Pomagamy w załatwianiu różnych formalności w towarzystwach ubezpieczeniowych. Reprezentujemy interesy osób poszkodowanych w sądach.

Jaworzno odszkodowania

Dysponujemy rozległą wiedzą z zakresu prawa cywilnego, przez co możemy zaproponować klientom najlepsze w danych okolicznościach rozwiązanie. Mamy świadomość, że nie w każdym przypadku klientowi opłaca się skierowanie sprawy na drogę sądową. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie realnie ocenić, kiedy wszczęcie postępowania przed sądem jest najkorzystniejsze z punktu widzenia osoby poszkodowanej.

Nasi prawnicy podejmują się bezpłatnie ustalenia wysokości należnego odszkodowania. Bierzemy przy tym pod uwagę nie tylko stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale także wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu i leków , rokowania poprawy zdrowia , doznanego bólu i cierpienia czy dojazdu do lekarza.

Odszkodowanie Jaworzno

Nasi specjaliści działający między innymi w Jaworznie specjalizują się w sprawach dotyczących uzyskiwania odszkodowań powypadkowych komunikacyjnych, przy pracy , rolniczych. Poszkodowani w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych mogą jednak liczyć na naszą pomoc w walce o zadośćuczynienie doznanych krzywd także w innych sytuacjach. Podejmujemy się reprezentacji ich interesów przed ubezpieczycielem polubownie a także sądem również wtedy, gdy do wypadku doszło nawet kilkanaście lat wcześniej, a ubezpieczyciel sprawcy odmówił wypłaty świadczenia lub celowo zaniżył jego wartość, przeanalizujemy także sprawę zamkniętą po innym pełnomocniku, gdyż często się zdarza że nie wyczerpał on wszystkich możliwości.