Odszkodowania OC, komunikacyjne, powypadkowe, za błędy medyczne – adwokat Katowice

Towarzystwa ubezpieczeniowe sprawców wypadków komunikacyjnych zazwyczaj nie są skłonne do wypłacania ofiarom tych nieszczęśliwych zdarzeń losowych odszkodowań i zadośćuczynień w adekwatnej do poniesionej szkody wysokości. W tej sytuacji poszkodowani mogą zwrócić się z prośbą o profesjonalną pomoc prawną do adwokatów zatrudnianych przez naszą kancelarię działającą na terenie Katowic. Prawnicy szczegółowo analizują przedstawione im szczegóły sprawy, proponując klientom najlepsze w danej sytuacji metody walki o wyegzekwowanie należnych im praw. Wstępne rozpoznanie przypadku jest darmowe i nie zobowiązuje zlecającej je osoby do dalszej współpracy z nami.

Podejmujemy się dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień wypłacanych z ubezpieczenia OC za urazy powypadkowe, a także za błędy medyczne, skutkujące pogorszeniem się stanu zdrowia lub śmiercią danej osoby. Ofertę naszych usług kierujemy zarówno do samych pokrzywdzonych, jak i członków ich rodzin. Adwokat z kancelarii Exlege Odszkodowania sp. z o.o. podejmuje się reprezentowania interesów klientów na każdym etapie postępowania przed sądem.

Dochodzenie odszkodowań

Nasi prawnicy wspierają poszkodowanych w ustaleniu wysokości przysługujących im po wypadku lub popełnieniu błędu medycznego przez lekarza roszczeń. Pomagają im w zebraniu niezbędnej dokumentacji, dzięki której dochodzenie należnych świadczeń zostaje zwieńczone sukcesem. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu z ubezpieczenia OC sprawcy takich wierzytelności jak odszkodowanie komunikacyjne czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy natury psychicznej oraz moralnej. Nasz adwokat z kancelarii w Katowicach weźmie na siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności, pilnując tego, aby wszystkie obowiązujące w tym aspekcie terminy zostały zachowane. Każde zgłaszane nam roszczenie powypadkowe weryfikujemy pod kątem adekwatności zaproponowanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe kwot do stopnia poniesionej szkody.

Adwokat Katowice – polubowne dochodzenie odszkodowań

W razie konieczności podejmujemy się szeroko zakrojonych negocjacji z ubezpieczycielem, dążąc do tego, aby odszkodowanie oraz zadośćuczynienie wypłacone z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego lub osoby odpowiedzialnej za błędy medyczne miało odpowiednią wysokość. Jeśli przeprowadzone przez adwokata polubowne dochodzenie nie przyniesie pożądanych rezultatów, kierujemy sprawę na drogę sądową za zgodą klienta.

Zadośćuczynienie

Zdarzenia drogowe z reguły pociągają za sobą szereg cierpień fizycznych oraz psychicznych. Adwokat z Kancelarii Exlege Odszkodowania sp. z o.o. wspiera poszkodowanych w walce o zadośćuczynienie komunikacyjne, będące świadczeniem rekompensującym krzywdy psychiczne doznane bezpośrednio po wypadku oraz mogące się pojawić w niedalekiej przyszłości. Prawnik analizuje różne czynniki mające wpływ na wysokość roszczenia (np. stopień i charakter uszczerbku na zdrowiu, nieodwracalność następstw zdarzenia) po to, aby ustalić przysługującą klientowi kwotę, wypłacaną z ubezpieczenia OC sprawcy.

Odszkodowania za błędy medyczne

Odzyskujemy nie tylko odszkodowania powypadkowe, ale także rekompensaty za błędy medyczne. W zakresie naszych usług mieści się egzekwowanie tych świadczeń, a także walka o uzyskanie renty wypłacanej poszkodowanemu przez lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską albo przez zakład opieki zdrowotnej.