Kancelaria odszkodowawcza Śląsk

Odzyskiwanie odszkodowań Śląsk

Firmy ubezpieczeniowe, często celowo zaniżają wysokość należnego ofiarom odszkodowania albo w ogóle odmawiają jego wypłaty. Samodzielna walka o wyegzekwowanie przysługujących poszkodowanym praw jest bardzo trudna. Dlatego dobrze jest powierzyć prowadzenie spraw dotyczących uzyskiwania zadośćuczynienia za urazy powstałe na skutek wypadku lub innego zdarzenia losowego profesjonalnym adwokatom zatrudnianym przez naszą działającą na Śląsku kancelarię odszkodowawczą. Prawnicy ci specjalizują się w świadczeniu kompleksowych usług prawnych na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych przyznaniem im odszkodowań za doznaną na skutek wypadku krzywdę.

Szanujemy czas naszych klientów związanych z walką o odszkodowania i usług na wysokim poziomie dla osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym, przy pracy i w rolnictwie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ich sprawa możliwie jak najszybciej została pomyślnie rozwiązana. Wyróżnia nas wąska specjalizacja. Dzięki temu wykazujemy się dogłębną znajomością wszelkich zagadnień prawnych związanych z walką o odszkodowania i usług na wysokim poziomie dla osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym i przy pracy. Po szczegółowym przeanalizowaniu przez prawników okoliczności zdarzenia nasza kancelaria odszkodowawcza jest w stanie zaproponować klientom najskuteczniejsze w ich przypadku metody ubiegania się o należne świadczenia finansowe.
Zadzwoń teraz: 693 326 779

Profesjonalna kancelaria odszkodowawcza na Śląsku

Odszkodowania Śląsk

Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby poszkodowane w wypadkach oczekują od nas kompleksowego wsparcia w swoim staraniu się o przyznanie im godziwego zadośćuczynienia i odszkodowania. Do każdej przedstawionej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, badając wszystkie towarzyszące jej okoliczności. Zanim zdecydujemy się wstąpić na drogę sądową, nasza kancelaria odszkodowawcza oddeleguje na Śląsk lub w inny rejon Polski adwokata do przeprowadzenia negocjacji z ubezpieczycielem w tzw. postępowaniu przedsądowym na negocjacje wysokości należnego świadczenia. Jeśli obie strony sporu dojdą do porozumienia, bierzemy na siebie odpowiedzialność za fachowe przygotowanie treści zawartej ugody.

W przeciwnym razie podejmujemy wszelkie kroki na drodze do wszczęcia postępowania przed sądem. Opracowujemy teksty stosownych wniosków dowodowych i pism procesowych. W trakcie rozpraw reprezentujemy interesy klientów. Prawnicy z naszej kancelarii odszkodowawczej podejmują się walki o uzyskanie należnego odszkodowania nie tylko w sprawach dotyczących niedawno zaistniałych zdarzeń, ale także tych, od których zajścia minęło już wiele lat. Jeśli w wyniku incydentu doszło do śmierci poszkodowanego, udzielamy fachowej pomocy prawnej członkom jego rodziny.

Zadzwoń teraz: 693 326 779

Kancelaria odszkodowawcza Śląsk i Fundacja „Moc Pomocy”

Mamy świadomość, że nasi klienci na skutek wypadków odnieśli poważny uszczerbek na zdrowiu. W tym przypadku profesjonalna pomoc prawna często okazuje się niewystarczająca. Dlatego też nasza kancelaria odszkodowawcza ze Śląska zdecydowała się na nawiązanie współpracy z Fundacją „Moc Pomocy”. Jest to organizacja, która zapewnia pokrzywdzonym fachowe wsparcie terapeutyczne oraz psychologiczne. W ramach prowadzonej przez siebie działalności wysyła ona także swoich podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne, pomagając w ich zorganizowaniu. Jeśli niepełnosprawność nie pozwala wrócić do dotychczas wykonywanego zawodu, doradca zawodowy pomoże w przekwalifikowaniu się. Nasz prawnik doradzi w sprawach związanych z ZUS, KRUS czy MOPS. Korzystając z naszych usług, dostajesz pomoc na wielu płaszczyznach.
Zadzwoń teraz: 693 326 779

Lepsze odszkodowania Śląsk

Prawnicy z naszej kancelarii odszkodowawczej na Śląsku dokładają wszelkich starań, aby uzyskać dla klientów odszkodowanie w adekwatnej do stopnia poniesionej szkody kwocie. Jeśli jednak zadanie to okaże się niemożliwe do spełnienia, organizujemy wraz z fundacją zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanego. Dzięki niej otrzymuje on środki na realizację bieżących potrzeb – także tych związanych z leczeniem i rehabilitacją. Naszą misją jest autentyczna pomoc poszkodowanym!

Zadzwoń teraz: 693 326 779