Odszkodowania Mysłowice

Nieszczęśliwe wypadki, którym poszkodowany może ulec w różnych miejscach (np. na ulicy, w zakładzie pracy albo w gospodarstwie rolnym), zwykle pociągają za sobą skutki w postaci uszczerbków na zdrowiu psychicznym i fizycznym. W tych okolicznościach osoba pokrzywdzona ma prawo do otrzymania odszkodowania w wysokości dostosowanej do stopnia doznanego urazu. W walce o wyegzekwowanie od ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia należnych świadczeń klientom pomagają nasi specjaliści działający na terenie Mysłowic.

Zatrudniamy specjalistów od prawa cywilnego. Podejmują się oni bezpłatnej analizy zaprezentowanych im spraw pod kątem zasadności wysuwanych roszczeń. Weryfikujemy proponowane przez firmy ubezpieczeniowe kwoty odszkodowania, sprawdzając, czy są one adekwatne do poniesionego przez pokrzywdzonego uszczerbku na zdrowiu. Zajmujemy się opracowywaniem treści i wniosków procesowych oraz ich składaniem w sądzie.

Odszkodowanie Mysłowice

Nasi prawnicy dysponują wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw dotyczących uzyskiwania zadośćuczynienia za urazy powypadkowe. Na rzecz klientów świadczymy kompleksowe usługi doradcze. Dokładamy wszelkich starań, aby poszkodowani otrzymali odszkodowanie w kwocie pokrywającej w zupełności koszty leczenia i rehabilitacji. W pierwszej kolejności podejmujemy się przeprowadzenia polubownych negocjacji z ubezpieczycielem. Jeśli nasze działania nie przyniosą pożądanych rezultatów, występujemy na drogę sądową za zgodą poszkodowanego. W trakcie procesu reprezentujemy interesy klienta na każdym etapie postępowania.

Mysłowice odszkodowania

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla osób korzystających z naszych usług ważne jest jak najszybsze uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Pomagamy im w zebraniu dokumentacji lekarskiej udowadniającej zasadność wysuwanych przez nich roszczeń. Prawnicy z naszej kancelarii działającej na terenie Mysłowic czuwają też nad zachowaniem wszelkich obowiązujących przy składaniu wniosków, skarg, zażaleń i apelacji terminów.