Odszkodowanie za wypadek w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Jeśli doszło do takiego zdarzenia, poszkodowany może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz inne negatywne konsekwencje zaistniałej sytuacji. Tym, kto wypłaca świadczenie, jest ZUS oraz firma ubezpieczeniowa obsługująca zakład pracy i odszkodowanie wypłacane jest wtedy z polisy OC pracodawcy. Warto też wspomnieć, że odwlekanie decyzji ze zgłoszeniem się do prawnika o pomoc w odszkodowaniu gra na niekorzyść, ponieważ z czasem pewne rany się zabliźniają, rozmiar urazów zmniejsza na skutek np. rehabilitacji i leczenia medycznego, więc szkoda staje się mniejsza, lekarz orzecznik stwierdzi w ten czas mniejszy uszczerbek na zdrowiu, niż zaraz po wypadku, a co za tym idzie – odszkodowanie będzie mniejsze. Dlatego nie zwlekaj z decyzją zgłoszenia, najważniejszy jest czas oraz profesjonalny pełnomocnik.

wypadki przy pracy odszkodowania

Wypadki przy pracy – jak uzyskać odszkodowanie

Pracownik, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ma prawo domagać się od pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego w postaci odszkodowania na podstawie art. 415 k.c. (zasada winy), jak również z art. 444 k.c. i 445 k.c. W przypadku trwałego uszczerbku poszkodowany może starać się o rentę z tytułu art. 444 § 2 k.c. Renta ta może zostać skapitalizowana (art. 447 k.c.). W sytuacji śmiertelnego wypadku przy pracy rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po stracie bliskiej osoby (art. 446 k.c.).

wypadki przy pracy na budowie odszkodowaniaWielu pokrzywdzonych zastanawia się, na jakie zadośćuczynienie może liczyć w określonym przypadku oraz kiedy zostanie im wypłacone świadczenie. Prawnicy z naszej kancelarii podejmą się wyjaśnienia wszystkich wątpliwych kwestii. Doradzą oni, jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za negatywne następstwa wypadku w pracy. W tym celu prawnicy w stosownym czasie podejmą się negocjacji z ubezpieczycielami zakładu, a w razie potrzeby wezmą na siebie odpowiedzialność za wszczęcie i prowadzenie postępowania przed sądem. Ustalić wysokość zadośćuczynienia to nie taka prosta sprawa, często przewyższa ono kwotę odszkodowania, dlatego nie podejmuj się tego sam, bo nie wiesz jakie czynniki wpływają na to i jak skutecznie wyegzekwować należną kwotę, zleć do doświadczonym specjalistom odszkodowawczym, którzy znają się na tym, co robią.

Wypadek w pracy – odszkodowanie z OC

Niestety poszkodowani często zapominają, że oprócz dochodzenia świadczeń z ZUS-u można uzyskać wysokie odszkodowanie z polisy OC pracodawcy. Czasami dochodzi do sytuacji, w której nie ma wskazanego winnego za wypadek w pracy, czyli ani pracodawca nie ponosi odpowiedzialności, ani pracownik. W takiej sytuacji jest pewna furtka, można się bowiem powołać się na zasadę ryzyka m.in. art. od 433-436 k.c., warto jednak przy tym pamiętać o powierzeniu swojej sprawy w ręce renomowanej kancelarii.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Ex Lege Odszkodowania sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny prawa odszkodowawczego z wieloletnim doświadczeniem, którzy podejmą się kompleksowej obsługi prawnej roszczeń, z jakimi występują poszkodowani.

Wypadek przy pracy – ile czasu na uzyskanie odszkodowania

wypadki przy pracy w kopalni odszkodowaniaKlienci naszej kancelarii często zastanawiają się, ile czasu mają na ubieganie się o odszkodowanie za wypadek przy pracy? Zatrudniani przez nas prawnicy udzielają stosownych informacji na ten temat. Wskazują, że trzeba wziąć pod uwagę, kiedy doszło do zdarzenia oraz jakie okoliczności mu towarzyszyły. Jeśli po przeanalizowaniu sprawy czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo, a w stosunku do winnego zapadnie prawomocny wyrok skazujący, można starać się o uzyskanie zadośćuczynienia przez dwadzieścia lat od zajścia incydentu. Z kolei określone w prawie cywilnym zdarzenia gdzie nie było prowadzone postępowanie karne w prokuraturze, trzy lata oraz w niektórych przypadkach lat dziesięć. Żeby być pewny,m najlepiej zgłosić się do specjalistów, którzy przerwią bieg przedawnienia, długie zastanawianie się może kosztować utratę należnych świadczeń, do których niestety nie będzie powrotu.