Kancelaria odszkodowawcza Nowy Targ

kancelaria odszkodowawcza nowy targ odszkodowania

Nowy Targ odszkodowania – zakres usług

Nasza kancelaria odszkodowawcza w Nowym Targu odzyskiwaniem odszkodowań zajmuje się już od kilkunastu lat. Nasi specjaliści od odszkodowań w Nowym Targu na co dzień świadczą następujący zakres usług odszkodowawczych:

Oferta nowotarskiej kancelarii odszkodowawczej Ex Lege Odszkodowania obejmuje również takie usług jak:

Poszkodowani w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń losowych mogą jednak liczyć na naszą pomoc w walce o zadośćuczynienie doznanych krzywd także w innych sytuacjach. Podejmujemy się reprezentacji ich interesów przed ubezpieczycielem polubownie, a także sądem również wtedy, gdy do wypadku doszło nawet kilkanaście lat wcześniej, a ubezpieczyciel sprawcy odmówił wypłaty świadczenia lub celowo zaniżył jego wartość. Przeanalizujemy także sprawę zamkniętą po innym pełnomocniku, gdyż często się zdarza, że nie wyczerpał on wszystkich możliwości odzyskania odszkodowania.

To bardzo ważne, aby nie zwlekać z leczeniem i jak najszybciej zająć się sprawą. Dlatego też osobom najciężej poszkodowany organizujemy cały proces leczenia, wyręczając w tym rodzinę bądź samych poszkodowanych. Bezpłatnie przydzielamy menedżera rehabilitacji, który dobiera najlepszy sposób leczenia, organizuje sprzęt ortopedyczny i znajduje nowoczesną klinikę do rehabilitacji, natomiast nasi prawnicy w tym czasie egzekwują należne od podmiotu ubezpieczeniowego środki pieniężne na pokrycie kosztów tego leczenia oraz należne odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także renty.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu bezpłatnej analizy oraz poznania pełnej listy oferty kancelarii odszkodowawczej w Nowym Targu. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych za prowadzenie sprawy!
Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odzyskiwanie odszkodowań Nowy Targ

Wypadki przy pracy, a także zdarzenia komunikacyjne zwykle prowadzą do powstania poważnych obrażeń ciała (a nierzadko też urazów psychicznych). W tej sytuacji ofiarom przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.  Odzyskiwanie odszkodowań w Nowym Targu to przedsięwzięcie, które warto zlecić profesjonalistom. Ex Lege Odszkodowania to kancelaria odszkodowawcza w Nowym Targu, która zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Kancelaria odszkodowawcza Nowy Targ

Na polskim rynku usług prawnych funkcjonujemy już od kilkunastu lat. Zatrudniamy wykwalifikowany zespół prawników i adwokatów specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów z uzyskiwaniem zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała i straty moralne wynikające z wypadku. Podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego nam przypadku, poddając szczegółowej analizie wszelkie towarzyszące mu okoliczności.

Nasza kancelaria odszkodowawcza w Nowym Targu świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorców. W pełni angażujemy się w prowadzenie danej sprawy, reprezentując interesy klientów na każdym etapie postępowania. Negocjujemy z ubezpieczycielami sprawców stawki wypłaconego odszkodowania, dbając o to, aby ich wysokość była współmierna do stopnia doznanej przez poszkodowanego krzywdy.
Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odszkodowanie Nowy Targ

Dysponujemy rozległą wiedzą z zakresu prawa cywilnego, przez co możemy zaproponować klientom najlepsze w danych okolicznościach rozwiązanie. Mamy świadomość, że nie w każdym przypadku klientowi opłaca się skierowanie sprawy na drogę sądową. Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie realnie ocenić, kiedy wszczęcie postępowania przed sądem jest najkorzystniejsze z punktu widzenia osoby poszkodowanej.

Nasi prawnicy podejmują się bezpłatnie ustalenia wysokości należnego odszkodowania. Bierzemy przy tym pod uwagę nie tylko stopień doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale także wysokość kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprzętu i leków, rokowania poprawy zdrowia , doznanego bólu i cierpienia czy dojazdu do lekarza.
Zadzwoń teraz:
693 326 779

Prawo odszkodowawcze Nowy Targ – Klient jest najważniejszy

Jak zostało to wcześniej wspomniane, kancelaria odszkodowawcza Ex Lege Odszkodowania, której przedstawiciele działają także w Nowym Targu, dysponują rozległą wiedzą z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa odszkodowawczego. Cechuje ich długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących ubiegania się przez ofiary wypadków o uzyskanie rekompensaty finansowej za urazy psychiczne i fizyczne powstałe na skutek zdarzenia. Zależy nam na pełnej satysfakcji klienta z poziomu świadczonych usług.

Przygotowujemy teksty wniosków i pism procesowych, pomagamy w zgromadzeniu dokumentów medycznych, w doborze kliniki do rehabilitacji czy ustaleniu sprawcy. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe, wstępujemy na drogę sądową.

Usługi z zakresu prawa odszkodowawczego świadczymy na terenie całego Nowego Targu, w tym jego dzielnic i osiedli: Śródmieście (Osiedle Bereki, Osiedle Topolowe), Równia Szaflarska (Osiedle Suskiego, Osiedle Polana Szaflarska, Osiedle Witosa), Ibisor (Osiedle Bohaterów Tobruku, Osiedle Tetmajera), Bór (Osiedle Bór, Osiedle Na Skarpie), Niwa i Dział (Osiedle Buflak, Niwa, Osiedle Nowe), Kowaniec i Kokoszków (Osiedle J. Bednarskiego, Osiedle Gazdy, Kokoszków, Kowaniec, Osiedle Marfiana Góra, Osiedle Oleksówki, Osiedle Michała Rekuckiego, Osiedle Robów, Osiedle Szuflów, Osiedle Willowe, Osiedle Zadział), Podmieścisko (Osiedle Konfederacji Tatrzańskiej, Osiedle Podmieścisko); jak również i w okolicy Nowego Targu.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Kancelaria odszkodowawcza Nowy Targ i Fundacja Moc Pomocy

Nie pozostawiamy klientów sam na sam z ich problemami. Nasza kancelaria odszkodowawcza w Nowym Targu współpracuje z Fundacją „Moc Pomocy”. To organizacja, która gwarantuje poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach pomoc w skorzystaniu z nowoczesnych metod leczenia urazów i ciężkich obrażeń ciała (amputacji lub uraz rdzenia kręgowego). Zapewnia ona swoim podopiecznym wsparcie psychologa oraz wykwalifikowanych doradców, którzy udzielają niepełnosprawnym praktycznych wskazówek w rozmaitych kwestiach (np. jaką protezę kończyny wybrać, jak przystosować mieszkanie i samochód do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, w aktywizacji zawodowej itp.).

Jeśli w danym przypadku uzyskanie odszkodowania okaże się niemożliwe, współpracujący z fundacją manager rehabilitacji przy wsparciu naszej kancelarii odszkodowawczej zorganizuje na rzecz pokrzywdzonego specjalną zbiórkę pieniędzy na pokrycie podstawowych potrzeb materialno-bytowych oraz zdrowotnych. Zorganizuje materiały marketingowe i zbiórkę – także wśród swoich darczyńców.
Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odszkodowania w Nowym Targu

Osoby poszkodowane w wypadkach mogą zwrócić się do nas z prośbą o pomoc nie tylko wtedy, gdy od zdarzenia minęło stosunkowo niewiele czasu, ale także w sytuacji, gdy upłynęło już wiele lat od tragicznego w skutkach incydentu. W zależności od danego przypadku do przedawnienia roszczeń dochodzi w różnych terminach. Nasza kancelaria odszkodowawcza w Nowym Targu, udziela klientom profesjonalnych porad, wskazując, czy w konkretnym przypadku ich walka o zadośćuczynienie i odszkodowanie ma realne szanse na powodzenie.

Wystąpienie na drogę sądową możliwe jest po przeanalizowaniu i ocenie ryzyka, jeśli adwokat zarekomenduje sprawę i realne jej powodzenie na wygraną, wtedy zapada decyzja wystąpienia na drogę sądową, nie narażając klienta na przegraną i poniesienie ogromnych kosztów sądowych. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i dobro poszkodowanego. Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Biuro odszkodowań w Nowym Targu

Z profesjonalną firmą egzekwującą odszkodowania w Nowym Targu – Ex Lege Odszkodowania, można skontaktować się m.in. w następujący sposób: