Odzyskiwanie powypadkowych odszkodowań OC – prawnik Katowice

Obowiązujące w Polsce prawo daje ofiarom wypadków komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych zdarzeń losowych możliwość ubiegania się o wypłacenie odszkodowań z OC sprawcy za doznane urazy powypadkowe. Trzeba mieć jednak świadomość, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje nieuczciwe praktyki, polegające na zaniżaniu wysokości należnego świadczenia albo odmowie jego przyznania poszkodowanemu. W tej sytuacji dobrym wyjściem okazuje się skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Nasza kancelaria działająca na terenie Katowic specjalizuje się w odzyskiwaniu roszczeń powypadkowych z ubezpieczenia OC sprawcy. Prawnicy szczegółowo analizują każdą przedstawioną im sprawę, szukając najlepszych w danym przypadku rozwiązań problemów klientów. Zgłaszającym się do nich osobom udzielają fachowych porad prawnych. Podejmują się reprezentowania ich interesów zarówno w polubownych negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi, jak i w toczących się przed sądem postępowaniach o odzyskiwanie odszkodowań za urazy powypadkowe.

Odszkodowania powypadkowe – prawnik Katowice

Nasi adwokaci podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Towarzyszą mu na każdym etapie procesu sądowego. Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem prawnik na zlecenie osoby korzystającej z usług naszej kancelarii przygotowuje wnioski i pisma procesowe. Bierze na siebie również odpowiedzialność za ich złożenie w sądzie z zachowaniem obowiązujących terminów.

Mamy świadomość, że nasi klienci potrzebują kompleksowego wsparcia prawnego w odzyskiwaniu przysługujących im świadczeń. Podejmujemy się rzetelnego wyceniania wysokości należnego odszkodowania powypadkowego w zależności od stopnia poniesionej przez pokrzywdzonego szkody. Wspieramy go w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji. Na podstawie zgromadzonych informacji prawnik z naszej kancelarii w Katowicach przygotowuje projekt wniosku roszczeniowego, wysłanego później do ubezpieczyciela OC sprawcy zdarzenia.

Odzyskiwanie odszkodowań OC

Zatrudniane przez nas osoby to specjaliści od prawa cywilnego. W zakresie świadczonych usług mieści się odzyskiwanie odszkodowania za zdarzenie drogowe, wypadek przy pracy i w rolnictwie oraz powstałe na skutek tych incydentów urazy fizyczne i psychiczne. Nasi prawnicy specjalizują się również w prowadzeniu spraw o uzyskanie zadośćuczynienia za popełnione przez lekarzy błędy medyczne.