Odszkodowania za błędy medyczne

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny to zaniechanie lub czynność wykonana niezgodnie ze sztuką lekarską, naruszenie przez medyka zasad i reguł ostrożności podczas terapii, diagnozy czy rehabilitacji. Odnosi się to nie tylko do osób będących medykami, ale także placówki gdzie zajmują się medycyną estetyczną. Błędy często zdarzają się przez lekkomyślność czy niedbalstwo personelu medycznego.

Wyróżniamy:

 • błędy diagnostyczne,
 • błędy terapeutyczne,
 • błędy organizacyjne,
 • błędy techniczne.

Więcej o błędach medycznych przeczytasz klikając TUTAJ.

Odszkodowanie za błędy medyczne

Pod względem prawnym błąd medyczny przedawnia się z upływem 3 lat kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do naprawienia krzywdy, jednak nie dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, lub

 • w szczególnych przypadkach 20 a nawet 30 lat (w momencie gdy w sprawie toczyła się sprawa karna),
 • w przypadku gdy czyn ten został popełniony u osoby niepełnoletniej, ma ona dwa lata na dochodzenie roszczeń od momentu uzyskania przez nią pełnoletności.

Z przyjemnością zweryfikujemy Państwa sytuację i określimy, po jakim czasie przedawnią się roszczenia o odszkodowanie za błędy medyczne. Pomożemy również uzyskać należne odszkodowanie za błędy medyczne (diagnostyczne, terapeutyczne, organizacyjne i techniczne). Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odzyskiwanie odszkodowania za błąd medyczny

Zachęcamy Państwa do powierzenia swojej sprawy specjalistom z naszej kancelarii odszkodowawczej Ex Lege Odszkodowania.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odszkodowania za błędy lekarskie

Z kancelarią odszkodowawczą Ex Lege Odszkodowania, której jedną ze specjalizacji jest odzyskiwanie odszkodowania za błędy medyczne (tzw. odszkodowania za błędy lekarskie), można skontaktować się m.in. w następujący sposób:

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania za błąd lekarski świadczymy na terenie całej Polski!

 

Rodzaje błędów medycznych

Błąd diagnostyczny

Błędem diagnostycznym jest złe rozpoznanie schorzenia u pacjenta lub nierozpoznanie choroby podczas gdy pacjent jest chory oraz prowadzenie nieprawidłowej terapii, gdzie następstwem tego jest pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć. Za przykład można podać pacjenta po wypadku samochodowym, u którego nie rozpoznano arterii i trzeba było amputować kończynę. Innym przykładem może być pacjent po urazie oka, u którego lekarze na SOR nie dopełnili obowiązku prześwietlenia oka, traktując uraz za lekki i którzy odesłali do domu z zaleceniem, aby zgłosił się do okulisty, jak zacznie boleć. Oko bolało, więc pacjent zgłosił się do okulisty, a ten w trybie pilnym odesłał go do szpitala, gdzie leczenie okazało się nieskuteczne i doszło do usunięcia gałki ocznej.

Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny ma miejsce w przypadku, kiedy diagnoza została postawiona prawidłowo, ale wdrożono złe leczenie np. zastosowano złe leki, które nie są skuteczne lub przeprowadzono u niego zabieg, który nie był konieczny. Do błędów terapeutycznych zaliczamy np.:

 • zalecenie nieprawidłowego leku i niepouczenie o jego stosowaniu,
 • nieprawidłowy dobór dawki leku,
 • nieskierowanie pacjenta do szpitala pomimo wskazań,
 • nienależyte wykonanie zabiegu operacyjnego np. zbędne przecięcie naczyń krwionośnych , uszkodzenie nerwów, uszkodzenie macicy, kontynuowanie porodu siłami natury pomimo wystąpienia wskazań do cięcia cesarskiego.

Błąd techniczny

Błąd techniczny powstaje podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych lub plastycznych i mówimy o nim wówczas, gdy osoby uczestniczące w operacji zachowują się w sposób niewłaściwy i dochodzi do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta np. przez podanie zbyt dużej ilości środka znieczulającego lub pozostawienie przez lekarzy w ciele pacjenta złamanej igły. Błędem technicznym jest też pomylenie tożsamości pacjenta zakwalifikowanego do zabiegu, niedokładne roztarcie tabletki podawanej dziecku prowadzące do jego uduszenia, podanie krwi w trakcie zabiegu z niezgodną grupą.

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny popełniany jest przez osoby kierujące jednostkami medycznymi. Mówimy wtedy o braku dostępu do diagnostyki, zaniedbaniach logistycznych, czy braku właściwego sprzętu, gdy dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. To sytuacja gdzie uszczerbek na dobrach pacjenta powstał w związku ze złą organizacją pracy lekarzy i personelu medycznego. Przykładem może być:

 • zarażenie pacjenta zapaleniem wątroby wirusem WZW typu B i C, HIV, gruźlicą czy groźną bakterią Enterococcus faecalis,
 • użycie niezdezynfekowanej rurki intubacyjnej przez co dochodzi do zakażenia,
 • uchybienia zasadom przechowywania leków opioidowych przez co dochodzi do pomyłki w zastosowaniu wobec pacjenta, itp.