Odszkodowanie z OC rolnika

Praca w rolnictwie często jest niebezpieczna. Wypadki, które zdarzają się w jej trakcie, mogą skutkować utratą zdrowia albo życia. Ofiary takich zdarzeń lub ich rodziny mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji niezbędne jest jednak wykazanie winy rolnika lub zatrudnianego przez niego przy uprawie roślin albo hodowli zwierząt pracownika za spowodowanie całego zajścia.

Osobom postronnym niejednokrotnie bardzo trudno jest ustalić okoliczności zdarzenia. Dlatego też poszkodowani mogą zwrócić się z prośbą o profesjonalną pomoc do kancelarii specjalizującej się w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych. Prawnicy i specjaliści odszkodowawczy z Exlege Odszkodowania sp. z o.o. podejmą się szybkiej i bezpłatnej analizy przedstawionej im sprawy, realnie oceniając szanse klienta na zaspokojenie roszczenia.

Odszkodowanie OC rolnika

Przepisy zawarte w art. 361 Kodeksu cywilnego wskazują, że poszkodowanemu na skutek wypadku związanego z pracą w gospodarstwie rolnym przysługuje prawo do rekompensaty wszystkich poniesionych z tego tytułu szkód. W przypadku rolnika, a także jego domowników oraz pracowników dotyczy to jedynie sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia poniosą oni (nie z własnej winy) uszczerbek na zdrowiu. Jeśli natomiast w wypadku przy pracy rolniczej ucierpi osoba trzecia, przysługuje jej prawo do tego, aby uzyskać odszkodowanie z OC rolnika zarówno za uszkodzenia ciała, jak i ewentualne straty na mieniu (np. zniszczenie rzeczy). Prawnicy z naszej kancelarii pomogą klientowi w ustaleniu wysokości należnego świadczenia.

Odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego – kancelaria odszkodowawcza

Zatrudniani przez naszą kancelarię prawnicy dysponują długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o uzyskanie zadośćuczynienia za urazy powstałe na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Nie pobieramy zaliczek od naszych usług, klient płaci w momencie wyegzekwowania przez nas odszkodowania. Każdy zgłaszający się do nas rolnik oraz inna osoba poszkodowana w trakcie zdarzenia mogą liczyć na indywidualne podejście prawników do ich problemów. Reprezentujemy interesy klientów na etapie negocjacji polubownych z firmą ubezpieczeniową OC, a także w postępowaniu sądowym. Na ich zlecenie przygotowujemy wnioski i pisma procesowe. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby korzystające z naszych usług uzyskały odpowiednio wysokie odszkodowanie za urazy powstałe w wypadku przy pracy rolniczej.