Adwokat – ubezpieczenia komunikacyjne

Osoby, którym potrzebny jest adwokat w celu uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego, mogą zgłosić się do kancelarii prawnej. Jesteśmy zespołem wykwalifikowanych prawników i doradców, którzy mają duże doświadczenie w zapewnianiu pomocy poszkodowanym. Na swoim koncie mamy wiele wygranych spraw, które zakończyły się pomyślnie dla naszych klientów. Doskonale orientujemy się w sprawdzonych metodach postępowania prawnego wskazanych w takich sytuacjach. Przed zarekomendowaniem klientowi drogi sądowej szczegółowo badamy sprawę pod kontem wygrania sprawy. Nie narażamy na niepotrzebne koszty.

W trakcie wypadku komunikacyjnego poszkodowany może doznać trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu. W takiej sytuacji należy mu się odszkodowanie o odpowiedniej wysokości, zwrot kosztów leczenia czy dojazdów do placówek medycznych a także w niektórych przypadkach bezpłatna prywatna rehabilitacja. Środki finansowe wypłacane są przez ubezpieczycieli, którzy wykorzystują różnorodne metody, mające na celu obniżenie sumy świadczenia czy nawet całkowite uniknięcie płatności. Przed taką sytuacją może obronić wyłącznie doskonała znajomość praw, jakie przysługują poszkodowanym. Pracujący w Ex Lege pełnomocnicy, zajmują się reprezentowaniem klientów w tym zakresie. 

Dla naszej kancelarii sprawy obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne są codziennością, dlatego każdy adwokat ma odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia. Podejmujemy się też reprezentowania najbliższych członków rodziny osób, które zmarły w wyniku wypadku np. współmałżonków, dzieci, rodziców itp. Krewni zmarłego mogą starać się o otrzymanie zadośćuczynienia, zgodnie z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego, za poniesione krzywdy i psychiczne cierpienie. Przysługuje im również zwrot kosztów leczenia czy pogrzebu ofiary, a przy pogorszonej sytuacji finansowej spowodowanej śmiercią  głównego żywiciela rodziny stosowne odszkodowanie i renta.

Odszkodowania komunikacyjne

Nasi adwokaci często podejmują się prowadzenia spraw już w trakcie trwania postępowania. Przeważnie ma to miejsce w sytuacji, kiedy klient samodzielnie ubiegał się o rekompensatę i nie jest zadowolony z kwoty uzyskanej od firmy, w której ma ubezpieczenie. Zapewniamy też wsparcie w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych mających miejsce wiele lat temu. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, analizując wszystkie pisma procesowe i wybierając rozwiązanie, które będzie odpowiednie w danych okolicznościach.  

U nas spotkanie z adwokatem w sprawie odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego jest bezpłatne. W trakcie konsultacji przeprowadzamy dokładną analizę warunków wypadku i oceniamy szanse klienta na pomyślne zakończenie. Dopiero po zatwierdzeniu warunków współpracy przez poszkodowanego podejmujemy się prowadzenia sprawy. Pełnomocnicy przygotują kompletną dokumentację na potrzeby postępowania, zarówno sądowego, jak i przedsądowego. Działamy na zasadzie ,,najpierw Twoje odszkodowanie później nasze honorarium ‘’ dzięki czemu niczym nie ryzykujesz.

Zapewniamy pomoc prawną w otrzymaniu świadczeń z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego na terenie całej Polski. Adwokat dojedzie do miejsca zamieszkania poszkodowanego i przeprowadzi szczegółową analizę sprawy. Następnie po zgromadzeniu stosownych dokumentów opracuje treść pism oraz w razie potrzeby wniosków procesowych. Zajmie się również reprezentowaniem powoda w sytuacji, kiedy dojdzie do procesu sądowego. Przygotuje też ewentualne apelacje skargi i zażalenia.