Bezpłatna rehabilitacja z OC sprawcy

kinglaw

Rehabilitacja po wypadku z OC sprawcy

U osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym, często pojawiają się różne problemy natury zdrowotnej. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego doszło do trwałej niepełnosprawności na skutek amputowania kończyny górnej lub dolnej albo uszkodzenia rdzenia kręgowego, poszkodowany może w drodze podjętego dochodzenia prawnego ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. Należy mu się ono za doznany uraz fizyczny oraz psychiczny. Ma on też możliwość skorzystania z fachowego wsparcia Fundacji MOC POMOCY. Instytucja ta po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności towarzyszących sprawie przydziela pokrzywdzonemu managera rehabilitacji.

Zadzwoń teraz: 693 326 779

To odpowiednio wykwalifikowana osoba, która udziela chorym profesjonalnej pomocy w egzekwowaniu należnych im praw, m.in. zapewni pracownię protetyczną wraz z profesjonalnym doradztwem, korzystania z bezpłatnej terapii leczniczej finansowanej z OC sprawcy, doradcy zawodowego, który pomoże przy przekwalifikowaniu zawodowym czy wsparcie psychologa. Jego wsparcie okazuje się także nieocenione przy dostosowywaniu mieszkania do potrzeb poszkodowanego oraz przy doborze sprzętu niezbędnego do normalnego funkcjonowania będąc niepełnosprawnym po wypadku drogowym.

fundacja moc pomocy - logo

Wsparcie managera rehabilitacji w Ex Lege Odszkodowania

Przed przystąpieniem do działania manager rehabilitacji przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem. Dzięki temu można ustalić indywidualne potrzeby chorego w zakresie profesjonalnego leczenia oraz najlepsze źródła finansowania ich realizacji. Manager doradza ofiarom wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych oraz chorób neurologicznych, w jaki sposób mogą pozyskać środki na swoje leczenie jeśli nie ma podstaw prawnych do uzyskania odszkodowania (w przypadku gdy poszkodowany jest sprawcą wypadku lub niepełnosprawność wynikła wskutek chorób neurologicznych, lub wad wrodzonych) Manager zorganizuje doradcę zawodowego, który udzieli praktycznych wskazówek, jak sfinansować ewentualne przekwalifikowanie się w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia drogowego poszkodowany nie może już pracować w wykonywanym dotychczas zawodzie. Zorganizuje turnus rehabilitacyjny, pomoże doradzić jak przystosować mieszkanie do nowych potrzeb oraz w co wyposażyć samochód tak, aby funkcjonowanie nie sprawiało barier, gdy poszkodowany znajdzie się w nowej sytuacji życiowej...

Zobacz więcej

po amputacji ulotka 2

Bezpłatna rehabilitacja po wypadku drogowym – profesjonalne wsparcie

Osoby, które po wypadku drogowym lub innym zdarzeniu komunikacyjnym straciły kończynę, mogą ubiegać się nie tylko o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów leczenia przyznane w wyniku przeprowadzonego dochodzenia. Wraz z Fundacją MOC POMOCY oraz firmą ORTO-PES, która udziela bezpłatnych profesjonalnych konsultacji protetycznych oraz wykonuje protezy z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi na indywidualne zamówienie, pomoże w doborze protezy wg indywidualnych potrzeb, ocenę poziomu mobilności, wiek pacjenta, stopień aktywności społecznej oraz wydolność kikuta...

Zobacz więcej
po amputacji ulotka 1

Manager rehabilitacji czyli odszkodowanie, bezpłatna rehabilitacja i pomoc psychologiczna

Program Po Amputacji jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, powstał z inicjatywy niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, które doznały poważnych uszczerbków na zdrowiu w wyniku zdarzenia drogowego, wypadku przy pracy lub innego zdarzenia udzielane jest kompleksowe wsparcie. Pomysłodawcą jest znany paraolimpijczyk Rafał Mikołajczyk – mistrz Polski i Świata w kolarstwie ręcznym, który kilkanaście lat temu sam został poszkodowany. Dzięki temu, że wtedy trafił na osobę, która go wsparła i pokierowała dzisiaj, osiąga sukcesy. Rafał Mikołajczyk wraz z Bartoszem Kaczmarczykiem tworzą wspólnie fundację, w której za cel postawili sobie pomoc osobom z ciężkimi urazami. Zależy nam na tym, aby podopieczni Fundacji w miarę możności jak najszybciej wrócili do pełnej aktywności życiowej. Zdajemy sobie sprawę, że może im w tym pomóc, nie tylko uzyskując w drodze dochodzenia powypadkowego odszkodowanie, ale także zaangażowanie psychologa i profesjonalne wsparcie wykwalifikowanego zespołu medycznego oraz terapeutycznego.

Zadzwoń teraz: 693 326 779

Zaakceptowanie nowej sytuacji oraz przyzwyczajenie się do odmiennych warunków funkcjonowania w świecie wymaga czasu i wsparcia. Współpracujący z nami doświadczeni terapeuci zatrudniani przez Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej wspomagają pacjentów w uporaniu się z traumą związaną ze znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej. Po przyznaniu odszkodowania po wypadku drogowym uzyskane w ten sposób pieniądze można przeznaczyć na leczenie oraz szeroko rozumiany powrót do normalnego życia, aktywizacji zawodowej czy społecznej (na tyle, jak dalece to będzie oczywiście możliwe w danym przypadku). Ex Lege Odszkodowania chcąc wyjść naprzeciw dla swoich klientów i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po wypadku, postanowiliśmy zrobić coś więcej, udowodnić, że naszą misją jest pomaganie rozszerzyć wachlarz usług i zapewnić kompleksową pomoc nie tylko prawną.