Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Wypadek to nagła niespodziewana sytuacja, która przewraca życie rodziny do góry nogami. Szczególnie wtedy, kiedy ginie żywiciel rodziny. Trudno jest wówczas myśleć o innych kwestiach, np. o sprawach materialno-bytowych. Niemniej później przychodzi moment, gdy trzeba zająć się odszkodowaniem za śmierć bliskiej osoby, które może zabezpieczyć przyszłość rodziny.

Warto wtedy zwrócić się do specjalistów od odszkodowań, którzy zarówno doskonale wiedzą o jakie świadczenia i w jakiej wysokości wystąpić w imieniu rodziny zmarłego, ale i co najważniejsze – mają doświadczenie jak skutecznie je wyegzekwować.

Do spraw, które miały miejsce przed 2008 rokiem stosuje się art. 448 Kodeksu Cywilnego, natomiast do spraw po 2008 roku, w tym konkretnym przypadku, zastosowanie znajduje art 446 KC.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odzyskiwanie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

Odzyskiwanie odszkodowania za śmieć bliskiej osoby warto powierzyć doświadczonym specjalistom, np. z naszej kancelarii odszkodowawczej – Ex Lege Odszkodowania. Świadczymy pomoc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć rodzica (ojca, matki), odszkodowanie za śmierć brata lub siostry, odszkodowanie za śmierć babci i dziadka oraz inne odszkodowania po śmierci bliskiej osoby.

Dlaczego? Jeśli np. w wypadku stracisz ojca lub mamę, w Twoim imieniu pełnomocnik może domagać się:

 • stosownego odszkodowania,
 • renty,
 • zadośćuczynienia za krzywdy psychiczne,
 • zwrotu kosztów pogrzebu.

Warto wiedzieć, że w sprawach dotyczących odszkodowania za śmierć bliskiej osoby występują dwa terminy przedawnień: 20-letni oraz 3-letni. Żeby to sprawdzić, należy zinterpretować wyrok karny – to podstawa do podjęcia jakichkolwiek działań. Warto skontaktować się ze specjalistą, który zrobi to poprawnie. Często zdarza się taka sytuacja, że termin przedawnienia można liczyć od innej daty, co daje prawo do uzyskania odszkodowania za śmierć rodziców. Dlatego tak ważne jest, aby samemu nie weryfikować wyroku.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiego

Zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne i niemożność życia w pełnej rodzinie interpretują art 446 §4 oraz art 448 KC. Ten drugi stosuje się do wypadków, które miały miejsce przed 2008 r.

O zadośćuczynienie po śmierci bliskiego jak również odszkodowanie i rentę po członku rodziny zmarłym w wypadku, co do zasady wg art 446 §3 KC oraz 446 §2 KC, mogą starać się:

 • małżonek,
 • rodzice,
 • dzieci (także dorosłe),
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnukowie,
 • osoby będące w konkubinacie,
 • opiekunowie prawni.

W przypadku gdzie na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub dobrowolnie i stale dostarczał on środków utrzymania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, najbliższym członkom rodziny należeć się będzie renta. Natomiast odszkodowanie jest jednorazowe i należy się wtedy, kiedy wskutek śmierci bliskiego doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Ponadto rodzinie przysługuje zwrot kosztów pochówku. Wlicza się w to wszystkie koszty jakie poniosła rodzina, tzn. takie koszty jak:

 • pogrzeb,
 • pomnik,
 • organizacja stypy,
 • ubiór,
 • leczenie (psycholog),
 • koszty cmentarne,
 • wieńce, itp.

Podstawę do roszczeń o zwrot poniesionych kosztów stanowi art 446 §1 KC. O zwrot poniesionych kosztów może się starać osoba, która realnie te koszty poniosła.

W miarę upływu czasu przepisy ulegały nowelizacji co daje nowe możliwości dla rodzin poszkodowanych. Możemy nawet powrócić do spraw, w których inny pełnomocnik zawarł lata temu ugodę i uzyskać podwyższenie odszkodowania. Nasi specjaliści z chęcią podejmą się bezpłatnego przeanalizowania takiej sprawy. Często po kilkunastu latach mogliśmy nadać sprawom ponowny bieg, mimo iż niejednokrotnie wcześniej były to sprawy prowadzone przez innych pełnomocników, które zakończyły się fiaskiem. Dlatego zachęcamy do skorzystania z opcji bezpłatnych analiz. Wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

W przypadku gdy trafią Państwo do nas w czasie trwania sprawy karnej, możliwe jest przydzielenie profesjonalnego adwokata-karnisty, aby nie doszło do obwinienia zmarłego poszkodowanego w wypadku, który już nie może się obronić (to niestety ma często miejsce). Do sprawy karnej musi zostać przydzielony karnista, a nie „adwokat z przypadku” zajmujący się takimi sprawami „przy okazji”. Wtedy można mieć pewność rzetelnej i profesjonalnej pomocy.

Odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby

Z kancelarią odszkodowawczą Ex Lege Odszkodowania, której jedną ze specjalizacji jest odzyskiwanie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, można skontaktować się m.in. w następujący sposób:

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania za śmierć bliskich osób świadczymy na terenie całej Polski!

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica  to niepowtarzalna strata, której nie da się zrekompensować żadnym zadośćuczynieniem. Jednak życie, mimo towarzyszącego bólu po stracie rodzica, toczy się dalej swoim tempem. W wielu przypadkach, jeżeli śmierć wynika np. z wypadku komunikacyjnego, osobom uposażonym przysługuje prawo do zadośćuczynienia za śmierć rodzica.

Warto jednak pamiętać, że wspomniane odszkodowanie za śmierć rodziców lub jednego z nich dotyczy wyłącznie odszkodowanie z OC sprawcy. Nie obejmuje zatem odszkodowania od rodziców za zniszczone dzieciństwo.

Odszkodowanie za śmierć ojca

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy należy się odszkodowanie za śmierć ojca? Jaką wysokość powinno stanowić zadośćuczynienie za śmierć ojca? W jaki sposób uzyskać odszkodowanie za śmierć ojca za granicą? Na te i inne pytania związane ze sposobem odzyskania odszkodowania za śmierć taty odpowiedzi może udzielić wyłącznie nasz doświadczony prawnik, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawą.

Odszkodowanie za śmierć mamy

Podobnie jak w przypadku odszkodowania z tytułu śmierci ojca, odszkodowanie za śmierć mamy które wynika np. z udziału w wypadku drogowym lub wypadku w pracy jest możliwe do uzyskania w określonych przypadkach. Polskie przepisy prawa regulują dość konkretnie kwestię odzyskania odszkodowania za śmierć mamy. Jeżeli są Państwo zainteresowani skonsultowaniem tej kwestii i rozpoczęciem procedury odzyskiwania odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, zapraszamy do kontaktu.

Odszkodowanie za śmierć rodzeństwa

Odzyskiwanie odszkodowania za śmierć rodzeństwa jest jedną z usług, które świadczymy nieprzerwanie od ponad kilkunastu lat. Choć nie jesteśmy w stanie przywrócić nikomu życia, to możemy sprawić, żeby ból po stracie bliskiej osoby choć częściowo mógł zostać złagodzony jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z OC sprawcy.

Odszkodowanie za śmierć brata

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią odszkodowawczą w celu m.in. udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy należy się odszkodowanie za śmierć brata?”, „Jaka powinna być wysokość odszkodowania za śmierć brata?”, „Jakie dokumenty należy posiadać, aby otrzymać należne odszkodowanie za śmierć brata w wypadku samochodowym?” oraz nawiązania współpracy w celu pozyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć brata.

Odszkodowanie za śmierć siostry

Odszkodowanie za śmierć siostry, podobnie jak odzyskiwanie odszkodowania za śmierć brata, to usługa, w której posiadamy imponujące doświadczenie oraz osiągnięcia. Zapraszamy osoby najbliższe do kontaktu z naszą kancelarią. Z przyjemnością obejmiemy Państwa kompleksową obsługą.

Odszkodowanie za śmierć dziadków

Jako jedna z niewielu kancelarii odszkodowawczych w Polsce świadczymy pomoc w odzyskaniu odszkodowania za śmierć dziadków.

Odszkodowanie za śmierć dziadka

O odszkodowanie za śmierć dziadka mogą starać się m.in. jego małżonka, dzieci i wnukowie. Kodeks prawa cywilnego w sposób precyzyjny określa osoby upoważnione do starania się o odszkodowanie za śmierć dziadka. Natomiast nasza wiedza i doświadczenie może pomóc Państwu odzyskać odszkodowanie z tytułu śmierci dziadka w szybki i skuteczny sposób.

Odszkodowanie za śmierć babci

Słyniemy m.in. z tego, że zapewniamy odszkodowanie za śmierć babci członkom jej rodziny. Zadośćuczynienie za śmierć babci czy dziadka powinno m.in. zostać wypłacone z OC sprawcy wypadku samochodowego, kolejowego, tramwajowego. Nasza kancelaria odszkodowawcza zarówno odpowie Państwu na pytania: „Jak otrzymać odszkodowanie za śmierć babci?” czy „Ile mogę otrzymać odszkodowania za śmierć babci?”, ale również pomoże je skutecznie wyegzekwować. Zapraszamy do kontaktu z nami już teraz!

Zadzwoń teraz:
693 326 779