Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Wypadek to nagła niespodziewana sytuacja, która przewraca życie rodziny do góry nogami. Szczególnie wtedy, kiedy ginie żywiciel rodziny. Trudno jest wówczas myśleć o innych kwestiach, np. o sprawach materialno-bytowych. Niemniej później przychodzi moment, gdy trzeba zająć się odszkodowaniem za śmierć bliskiej osoby, które może zabezpieczyć przyszłość rodziny.

Warto wtedy zwrócić się do specjalistów od odszkodowań, którzy zarówno doskonale wiedzą o jakie świadczenia i w jakiej wysokości wystąpić w imieniu rodziny zmarłego, ale i co najważniejsze – mają doświadczenie jak skutecznie je wyegzekwować.

Do spraw, które miały miejsce przed 2008 rokiem stosuje się art. 448 Kodeksu Cywilnego, natomiast do spraw po 2008 roku, w tym konkretnym przypadku, zastosowanie znajduje art 446 KC.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odzyskiwanie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

Odzyskiwanie odszkodowania za śmieć bliskiej osoby warto powierzyć doświadczonym specjalistom, np. z naszej kancelarii odszkodowawczej – Ex Lege Odszkodowania.

Dlaczego? Jeśli w wypadku stracisz ojca lub mamę, w Twoim imieniu pełnomocnik może domagać się:

 • stosownego odszkodowania,
 • renty,
 • zadośćuczynienia za krzywdy psychiczne,
 • zwrotu kosztów pogrzebu.

Warto wiedzieć, że w sprawach dotyczących odszkodowania za śmierć bliskiej osoby występują dwa terminy przedawnień: 20-letni oraz 3-letni. Żeby to sprawdzić, należy zinterpretować wyrok karny – to podstawa do podjęcia jakichkolwiek działań. Warto skontaktować się ze specjalistą, który zrobi to poprawnie. Często zdarza się taka sytuacja, że termin przedawnienia można liczyć od innej daty, co daje prawo do uzyskania odszkodowania za śmierć rodziców. Dlatego tak ważne jest, aby samemu nie weryfikować wyroku.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiego

Zadośćuczynienie za doznane krzywdy psychiczne i niemożność życia w pełnej rodzinie interpretują art 446 §4 oraz art 448 KC. Ten drugi stosuje się do wypadków, które miały miejsce przed 2008 r.

O zadośćuczynienie po śmierci bliskiego może się starać:

 • małżonek,
 • dzieci (także dorosłe),
 • rodzeństwo,
 • rodzice,
 • osoba będąca w konkubinacie.

Natomiast o stosowne odszkodowanie i rentę po członku rodziny zmarłym w wypadku, co do zasady wg art 446 §3 KC oraz 446 §2 KC, starać się może: małżonek, konkubent, dziecko.

W przypadku gdzie na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub dobrowolnie i stale dostarczał on środków utrzymania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, najbliższym członkom rodziny należeć się będzie renta. Natomiast odszkodowanie jest jednorazowe i należy się wtedy, kiedy wskutek śmierci bliskiego doszło do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Ponadto rodzinie przysługuje zwrot kosztów pochówku. Wlicza się w to wszystkie koszty jakie poniosła rodzina, tzn. takie koszty jak:

 • pogrzeb,
 • pomnik,
 • organizacja stypy,
 • ubiór,
 • leczenie (psycholog),
 • koszty cmentarne,
 • wieńce, itp.

Podstawę do roszczeń o zwrot poniesionych kosztów stanowi art 446 §1 KC. O zwrot poniesionych kosztów może się starać osoba, która realnie te koszty poniosła.

W miarę upływu czasu przepisy ulegały nowelizacji co daje nowe możliwości dla rodzin poszkodowanych. Możemy nawet powrócić do spraw, w których inny pełnomocnik zawarł lata temu ugodę i uzyskać podwyższenie odszkodowania. Nasi specjaliści z chęcią podejmą się bezpłatnego przeanalizowania takiej sprawy. Często po kilkunastu latach mogliśmy nadać sprawom ponowny bieg, mimo iż niejednokrotnie wcześniej były to sprawy prowadzone przez innych pełnomocników, które zakończyły się fiaskiem. Dlatego zachęcamy do skorzystania z opcji bezpłatnych analiz. Wystarczy zadzwonić lub wysłać wiadomość.

Zadzwoń teraz:
693 326 779

Odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby

Z kancelarią odszkodowawczą Ex Lege Odszkodowania, której jedną ze specjalizacji jest odzyskiwanie odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, można skontaktować się m.in. w następujący sposób:

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania za śmierć bliskich osób świadczymy na terenie całej Polski!