Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy wypadku?

jak uzyskac zalatwic odszkodowanie po wypadku w pracy komunikacyjnym z oc sprawcy pomoc w uzyskaniu odszkodowania szkody komunikacyjne doradztwo

Wielu poszkodowanych w wypadku nie wie, jak zawnioskować o rekompensatę. Proces ubiegania się o nią nie jest łatwy. Towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, by nie wypłacić należności lub, żeby zaniżyć należną kwotę. Na rynku jednak istnieją profesjonalne firmy i kancelarie prawne, które prowadzą doradztwo w tym zakresie. Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym czy w pracy? Prezentujemy kilka praktycznych wskazówek. 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Jeśli zdarzył Ci się wypadek komunikacyjny nie z Twoje winy, możesz żądać zapłaty. Każdy, kto prowadzi lub nawiguje jakąkolwiek maszynę w ruchu lądowym czy morskim, chroniony jest obowiązkową polisą od odpowiedzialności cywilnej. To właśnie z niej możesz uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pojęcia te funkcjonują jako synonimy, choć w istocie odnoszą się do nieco innego zjawiska. To pierwsze z zasady pokrywa straty materialne (np. koszt naprawy auta, motoru, motorówki itp. czy zwrot wydatków za dojazd do szpitala itd.), które określane są jako szkody komunikacyjne. Drugie stanowi rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, ale także za zaistnienie niezdolności do dalszej pracy w zawodzie przez np. utratę sprawności w ręce lub nodze lub utratę wzroku.itp.

Żeby uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym, należy wnieść roszczenie w odpowiednim terminie. Poszkodowany może tego dokonać w trzy,dziesięć a nawet dwadzieścia lat po wypadku. Warto pamiętać, że okres ten zaczyna się liczyć nie tylko od zdarzenia komunikacyjnego, ale właśnie od dnia kiedy dowiedziałeś się o krzywdzie. Diagnoza taka może być postawiona nawet kilka lat po niefortunnej sytuacji. Możliwość wnioskowania o zadośćuczynienie przedawnia się jednak po dziesięciu latach od zajścia. Jeżeli zatem lekarz stwierdzi uraz jako następstwo kolizji osiem lat po niej, będziesz miał już tylko dwa lata na złożenie dokumentu o przyznanie odszkodowania. Gdy orzeczenie takie otrzymasz 10 lat później, możliwość roszczenia nie będzie już obowiązywała. 

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Zgodnie z prawem roszczenie o wypłacenie zadośćuczynienia z OC sprawcy składa się bezpośrednio do ubezpieczyciela. Należy sporządzić pismo, na którym nie może zabraknąć:

  • nazwy i adresu towarzystwa oraz numeru polisy;
  • danych dwóch stron biorących udział w wypadku oraz ich czytelnych podpisów;
  • numerów tablic rejestracyjnych obu pojazdów lub innych maszyn biorących udział w zdarzeniu;
  • informacji o przebiegu wypadku oraz powstałych szkodach;
  • oświadczenia sprawcy lub notatki policyjnej wskazującej stronę winną;
  • orzeczenia medycznego potwierdzającego uszczerbek na zdrowiu;
  • dokumentacji udowadniającej poniesione wydatki. 

Żeby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku za szkody komunikacyjne, musisz wskazać żądaną kwotę. Możesz mieć jednak pewność, że ubezpieczyciel ją zakwestionuje, szczególnie gdy chodzi o zadośćuczynienie za utracone zdrowie. Żaden kodeks bowiem nie ustala, jaka suma należy się za konkretny uraz. Dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z doradztwa profesjonalistów którzy wiedzą jak obliczyć ból I cierpienie jakie przeżywałeś po wypadku.

Jak załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jeśli zdarzenie miało miejsce w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, również można wystąpić o przyznanie zadośćuczynienia. Przysługuje ono, gdy podczas wywiązywania się z zadań przydzielonych do danego stanowiska lub innych czynności zleconych przez przełożonego, dojdzie do urazu w wyniku czynnika zewnętrznego. Żeby załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy, należy sporządzić tzw. protokół powypadkowy i bezzwłocznie powiadomić pracodawcę. Wniosek wraz z dokumentacją trzeba złożyć właśnie do niego. Odszkodowanie zostanie wypłacone z ZUS-u oraz od ubezpieczyciela zakładu (jeżeli pracownik skorzystał z możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia np. grupowego). Okres przedawnienia możliwości wystąpienia o rekompensatę w tym wypadku wynosi 3 lata I w niektórych przypadkach 10 I 20 lat.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy

Towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności i oszczędzić. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy. Samodzielnie będzie Ci niezwykle trudno wskazać kwotę zadośćuczynienia za krzywdę, bo nigdy nie wiadomo, jak wycenić swoje zdrowie I jak argumentować,czym się posiłkować. Prawnicy dokonają tego na podstawie orzecznictwa, czyli wcześniej zasądzanych wyroków oraz wiedzy I doświadczenia . Ubezpieczyciele nie zakwestionują takiego roszczenia, bo doskonale wiedzą, jakie sumy wskazywały sądy w podobnych sprawach.

Inaczej jest w przypadku samodzielnej walki. W takiej sytuacji to Ty stoisz na przegranej pozycji. Po pierwsze nie wiesz, jaką kwotę masz szansę otrzymać, a po drugie nie znając prawa, będzie Ci ciężko uzasadnić swoje żądania. Zdecyduj się zatem na doradztwo. Często się zdarza że poszkodowany nie otrzymuje nawet honorarium kancelarii które jest dużo niższe niż odszkodowanie dla klienta .

Podsumowanie

Jeżeli chcesz załatwić odszkodowanie po wypadku w pracy lub szkodzie komunikacyjnej czy rolniczej musisz dobrze uargumentować swoje roszczenia. Nie jest to łatwe, bo trzeba być zorientowanym w przepisach prawnych. Dlatego możesz zdecydować się na pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Prawnicy sporządzą wniosek, skompletują dokumentację szkodową, napiszą uzasadnienie i wyliczą możliwie maksymalną sumę, jaka Ci się należy, a następnie zajmą się jej dochodzeniem. 

0

Leave a Comment!*

Related Posts

Odszkodowanie w przypadku braku…

Jeśli mamy sprawcę zdarzenia oczywiste jest kto odpowiada za wyrządzoną szkodę, jednak często zdarzają się przypadki gdzie powodując wypadek kierowca oddala się z miejsca zdarzenia. Prowadzone przez policję czy prokuraturę…
Czytaj więcej

Wypadek przy pracy –…

Zdarzenie, któremu ulega pracownik, będąc na terenie zakładu pracy należy uznać za wypadek w pracy. Podobnie ustosunkował się Sąd Najwyższy w wyroku z 20.11.2014 r.,I UK 120/14, mówiący, że droga…
Czytaj więcej