Kapitalizacja i podwyższanie rent

odzyskanie srodkow ofe zus ex lege

Miałeś wypadek lata temu, pisząc  „lata temu”, mamy na myśli nawet 30 lat wstecz ! doznałeś poważnych obrażeń ciała które spowodowały trwały uszczerbek na zdrowiu, straciłeś możliwość pracy zarobkowej przez niezdolność do pracy, jesteś uzależniony od osób trzecich, pobierasz rentę powypadkową- to do ciebie kierowany jest ten wpis.

W czym możemy Tobie pomóc?

Nie dość że przeliczymy jeszcze raz czy kwota jaką pobierasz jest adekwatna (
często jest mniejsza niż powinna być) , dokonamy waloryzacji , ponadto będziesz
miał możliwość pobrania jej w formie jednorazowej , w kwocie przeliczonej do
wieku średniej linii życia czyli np. za 30 lat z góry na raz !! Zastanawiasz się czy
warto , myślimy że tak bo nie jesteś pewien czy za parę lat Ci jej nie odbiorą.

Najważniejsze to :

– wypadek nie był z Twojej winy, dostałeś już odszkodowanie , jesteś na rencie po
wypadku lub wypadek wydarzył się niedawno
Pomożemy poszkodowanym w wypadku przy pracy, komunikacyjnym a także w
niektórych przypadkach rolniczych .
Nie zwlekaj , zapytaj, bo każda sprawa ma swój termin przedawnienia , nie
podejmuj decyzji sam tylko zapytaj specjalistę. Sprawdź nas !
Robimy to od 15 lat ! Mamy ogromne doświadczenie w tego typu sprawach !!
Większość takich spraw kończymy bez sądu! Podstawa prawna :
Instytucja jednorazowego odszkodowania przewidziana w art. 164 k.z. (obecnie art. 447
k.c.) jest równoznaczna z instytucją renty odszkodowawczej. Obie te instytucje, które są ściśle ze sobą związane służą naprawieniu szkody.

Zmiana renty na jednorazowe odszkodowanie dotyczy tylko renty przyznanej na
podstawie art. 444 § 2 k.c. względnie art. 446 § 2 k.c., czyli tylko w takich wypadkach, gdy
obowiązek wypłacania renty wynika z czynu niedozwolonego. Obie instytucje powołane
są do spełniania tego samego zadania i mają służyć jednemu celowi, a mianowicie
naprawieniu tej samej szkody.